Vlaanderen, een leider binnen Europa in de ontwikkeling van een duurzaam beleid.

______________________________________________________________________________________

  

 

Welkom

 

Het welzijn van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen ligt ons allen nauw aan het hart. Vragen op het vlak van mobiliteit, huisvesting en landbouw worden dagelijks gesteld en weinigen kunnen er een degelijk antwoord op geven, laat staan een oplossing bieden.

 

Een alles terug komende vaststelling van ons is dat velen beseffen dat er aktie moet ondernomen worden. doch gebrek aan initiatief, samenwerking tussen de verschillende overheden enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds hebben tot op heden nog maar weinig tastbare resultaten opgelevert.

 

Individueel hebben we al toezeggingen gekregen vanuit de verschillende overheden en vanuit het bedrijfsleven, zodat we met deze vzw de coordinatie gaan doen van de verschillende projecten, waarvan 'Vlaanderen 2050" een eerste realisatie is.

 

 

Deze organisatie streeft een 100% transparantie op het vlak van beleid en staat onder toezicht van de Vlaamse overheid en haar financiele partners uit het bedrijfsleven.

 

De financiele werkingsmiddelen komen van zowel uit het bedrijfsleven als uit toekomstige subsidies vanuit de Vlaamse Overheid.

 

 

Vanaf 1 januari 2012 kan u ons bereiken in onze kantoren te Antwerpen, waar u meer informatie kan ontvangen over onze werking.

 

 

 

Projecten:

 

* Mobiliteit

* Sociale Huisvesting

* Landbouw

 

 

 

Partners:

 

Bedrijven of instanties die interesse hebben in een samenwerking mogen ons vrijblijvend kontakteren op onderstaande contactgegevens.

 

 

Contact;

 

Vlaanderen 2050 vzw

Ondernemingsnummer: 835.636.984

 

Info@vlaanderen2050.be

tel: 0479 58 95 09

 

Maatschappelijke zetel:

Vlaanderen 2050 vzw

Flor Alpaertstraat 14 R

2600 Antwerpen

 

 

Vlaanderen 2050 vzw  2011-2015

 

Een Vlaanderen voor iedereen, onze kinderen en kleinkinderen.Een verantwoordelijkheid die we allen dragen.

 

Dit initiatief moet de aanzet geven iedereen bewust te maken dat we vandaag niet enkel een initiatief willen nemen, doch ook het realiseren. Dit op volgende vlakken;

 

*  Mobiliteit

*  Sociale Huisvesting

*  Landbouw

             Vlaanderen 2050 vzw